Zakład Elektroniki Morskiej

Instytut Morski
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Witamy na stronie Pracowni Elektroniki Morskiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – Instytutu Morskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Pracowni i akredytowanego Laboratorium.

 

UWAGA!!!

Laboratorium PEM przeszło ocenę Polskiego Centrum Akredytacji przeprowadzoną w lipcu 2017 r i 23.08.2017 otrzymało nowy zakres akredytacji uwzględniający dotychczas opublikowane w PiMOŚP metody badawcze. 

Pozostałe urządzenia, do których nie opublikowano jeszcze metod w PiMOŚP Laboratorium ZEM będzie wykonywało wg. normy PN-T-06580-3:2002 dostosowanej do obowiązujących przepisów.  

Aktualny zakres akredytacji zamieściliśmy na niniejszej stronie www oraz można go pobrać ze strony PCA.


UWAGA!

30 czerwca 2017 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz. U. nr 0, poz. 1276).

Laboratorium Pracowni Elektroniki Morskiej wystąpiło o aktualizację zakresu akredytacji o opublikowane metody w trybie określonym w powyższym rozporządzeniu.

 

UWAGA! 1.01.2017 weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz. U. nr 0, poz. 2284).

W powyższym rozporządzeniu przedłużono okres dostosowawczy do nowych wymagań do 30.06.2017 roku.